Valikko

Pyydämme kuittaamaan pelastussuunnitelman luetuksi tutustuttuasi siihen.

Voit kuitata pelastussuunnitelman luetuksi tämän sivun alareunasta.

Johdanto

Pelastussuunnitelman laadinta, ylläpito ja tiedottaminen perustuvat pelastuslain (379/2011) vaatimukseen. Tässä pelastussuunnitelmassa on selostus:

 1. vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä;
 2. rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä;
 3. henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi;
 4. mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä. (Pelastuslaki 379/2011, 15 §.)

Pelastussuunnitelma on pidettävä ajan tasalla ja siitä on tiedotettava tarvittavalla tavalla asianomaisen rakennuksen tai muun kohteen henkilöille. (Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 407/2011, 2 §.)

Pelastuslaissa on myös muita vaatimuksia turvallisuudelle, näistä tärkeimpinä:
Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan huolehdittava siitä, että rakennus, rakennelma ja sen ympäristö pidetään sellaisessa kunnossa, että:

 1. tulipalon syttymisen, tahallisen sytyttämisen sekä leviämisen vaara on vähäinen;
 2. rakennuksessa olevat henkilöt pystyvät tulipalossa tai muussa äkillisessä vaaratilanteessa poistumaan rakennuksesta tai heidät voidaan pelastaa muulla tavoin;
 3. pelastustoiminta on tulipalon tai muun onnettomuuden sattuessa mahdollista;
 4. pelastushenkilöstön turvallisuus on otettu huomioon. (Pelastuslaki 379/2011, 9 §.)

Seuraavat varusteet ja laitteet on pidettävä toimintakunnossa sekä huollettava ja tarkastettava asianmukaisesti:

 1. sammutus-, pelastus- ja torjuntakalusto;
 2. sammutus- ja pelastustyötä helpottavat laitteet;
 3. palonilmaisu-, hälytys- ja muut onnettomuuden vaaraa ilmaisevat laitteet;
 4. poistumisreittien opasteet ja valaistus;
 5. väestönsuojien varusteet ja laitteet. (Pelastuslaki 379/2011, 12 §.)

Rakennuksen omistaja ja haltija sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan:

 1. ehkäistävä tulipalojen syttymistä ja muiden vaaratilanteiden syntymistä;
 2. varauduttava henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa;
 3. varauduttava tulipalojen sammuttamiseen ja muihin sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät;
 4. ryhdyttävä toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi tulipaloissa ja muissa vaaratilanteissa sekä toimenpiteisiin pelastustoiminnan helpottamiseksi. (Pelastuslaki 379/2011, 14 §.)

Kohteen perustiedot

Kiinteistössä toimii useita valtion virastoja. Tilat ovat pääasiassa toimisto-, ravintola- sekä tapahtumakäytössä.

Perustiedot

Kiinteistön nimi Turun Virastotalo
Kiinteistön kutsumanimi Turun Virastotalo
Kiinteistön osoite Itsenäisyydenaukio 2
20800 TURKU
Rakennusten määrä 1
Toimijoiden määrä 15
Kiinteistön omistaja Senaatti-kiinteistöt
puh. 020 58111
http://www.senaatti.com
Rakentamisvuosi 1968
Kerrokset 9
Paloluokka P1
Rakennusmateriaali Betoni
Käyttötarkoitus Virastotalo

Muut tiedot

Kohde kuuluu seuraavaan pelastustoimen alueeseen: Varsinais-Suomi.

Paloilmoittimen hoitaja Harri Tapper
RTK palvelu Oy
puh. 044 7657737
Paloilmoittimen keskuksen sijainti 2. Krs, tila 2015
Kiinteistönhoito RTK-Palvelu
puh. 029 0293647
päivystys 029 0293600
Vesiyhtiö Turun Seudun Vesi Oy
puh. 040 8304400
Vartiointiliikkeen yhteystiedot AVARN Security (ent. Prevent 360)
päivystys puh. 010 4436100
Kokoontumispaikka Aurajoen puoleinen piha-alue lipputankojen luona
Väestönsuojien määrä 2
Väestönsuojan sijainti VSS1, VSS2 Kellarikerroksessa
Lämmitysmuoto Kaukolämpö
Veden pääsulku Käyttöveden pääsulku sijaitsee kellarissa, huoneessa 0004.
Lämmönjakohuone Lämmönjakohuone (huone 0006.1) sijaitsee kellarikerroksessa. Lämmönjakelun pääsulut sijaitsevat lämmönjakohuoneessa.
Sähköpääkeskus Sähköpääkeskus sijaitsee kellarikerroksessa huoneessa 0030. Kiinteistössä on useita alakeskuksia.
Ilmanvaihtokone Kellarissa ja ullakolla, Koneellinen ilmanvaihto
Ilmanvaihdon hätä-seis

Samppalinnankadun puoleisen paloilmoitinkeskuksen ja savunpoistokeskuksen yhteydessä (tila 2015). Keskiosan takaovella on toinen ilmanvaihdon hätäseis-painike.

Kiinteistön tilat

Liikehuoneistot
Sijainti Nimi
A1,A7, B7 ja 1. Krs asiakaspalvelu MML
A8 Senaatti-Kiinteistöt
A9, B9, C0, D2 ja D3 AVI
B0 ja D1 Verohallinto
B2 VTV
B8 Business Finland
B8 Taike
C0, B0, B1, B4, A5, B5, A6, B6 ELY
C1, B8 Digi- ja väestötietovirasto
D0, D1, A3, B3, A4 TE-palvelut
D5 Fimea
Toimijat
Sijainti Nimi
C1, D1 Avarn Security
C2 Ravintola, 2. Krs kokoustilat ja D4 Maaherra Fresco
Huollon tilat RTK palvelut Oy
Laitoshoitajien tilat Coor service Oy

Organisaatio

Kiinteistöpäällikkö, turvallisuuspäällikkö, isännöitsijä Petri Nurmio
Senaatti-Kiinteistöt Oy
puh. 040 3522248
petri.nurmio@senaatti.fi
Työmaan yhteyshenkilö Tommi Tirkkonen
Rakennustiimi
puh. 040 1535538
tommi.tirkkonen@rakennustiimi.fi

Kiinteistön turvallisuushenkilöt

Turvallisuusyhteyshenkilö Petri Nurmio
Senaatti-Kiinteistöt Oy
puh. 040 3522248
petri.nurmio@senaatti.fi
Kohde-esimies Marketta Luotolinna
Avarn Security
puh. 040 6691772
marketta.luotolinna@avarn.fi
Väestönsuojan hoitaja VSS1, VSS2 RTK / Harri Tapper
Väestönsuojan vastuuhenkilö VSS1 RTK / Harri Tapper
puh. 029 0293647
harri.tapper@rtkpalvelu.fi
Väestönsuojan vastuuhenkilö VSS2 RTK / Harri Tapper
puh. 029 0293647
harri.tapper@rtkpalvelu.fi

Toimijoiden turvallisuushenkilöt

Yritys Henkilö Yhteystiedot
AVI Holsti Kari
Turvallisuusyhteyshenkilö
AVI
puh. 029 5018039

Tiina Kaijanen
Turvallisuusyhteyshenkilö
AVI / D2
puh. 029 5018303

Arja Saarenpää
Turvallisuusyhteyshenkilö
AVI / D3
puh. 029 5018109

Jaana Asteljoki
Turvallisuusyhteyshenkilö
AVI / A9, B9
puh. 029 5018169

Virastopalvelu
Turvallisuusyhteyshenkilö

Avarn Security Marketta Luotolinna
Kohde-esimies
Avarn Security
puh. 040 6691772

Neuvonta
Hälytys ja turvallisuus
Avarn Security
puh. 040 6692003

Business Finland Lainio Ulla
Turvallisuusyhteyshenkilö
Business Finland / B8

Coor service Oy Jekaterina Stranberg
Turvallisuusyhteyshenkilö
Coor / Siivouskeskus
puh. 040 3013207

Ulla Partanen
Turvallisuusyhteyshenkilö
Coor / siivouskeskus
puh. 040 3013206

Eerika Setälä
Turvallisuusyhteyshenkilö
Coor / siivouskeskus
puh. 050 4625149

Digi- ja väestötietovirasto Tarja Kytöharju
Turvallisuusyhteyshenkilö
puh. 029 5437481

ELY Arimaa Arja
Turvallisuusyhteyshenkilö
ELY / A6
puh. 029 5022546

Puuri Nina
Turvallisuusyhteyshenkilö
ELY / B6
puh. 029 5022646

Vaarna Mirja
Turvallisuusyhteyshenkilö
ELY / A5
puh. 029 5022683

Aro Erkki
Turvallisuusyhteyshenkilö
ELY / B5
puh. 029 5022547

Paavilainen Pekka
Turvallisuusyhteyshenkilö
ELY / B5
puh. 029 5022921

Suomela Janne
Turvallisuusyhteyshenkilö
ELY / B5
puh. 029 5022947

Triipponen Juha-Pekka
Turvallisuusyhteyshenkilö
ELY / B5
puh. 029 5022953

Landor Ulla-Maija
Turvallisuusyhteyshenkilö
ELY / A6
puh. 050 3963358

Mattila Olli
Turvallisuusyhteyshenkilö
ELY / B5
puh. 029 5022902

Antti Puhakka
Turvallisuusyhteyshenkilö

Aulapalvelu
Turvallisuusyhteyshenkilö


Fimea Lehtinen Terhi
Turvallisuusyhteyshenkilö
Fimea / D5
puh. 029 5223377

Sallinen Jukka
Turvallisuusyhteyshenkilö
Fimea / D5
puh. 029 5223410

Fresco Obrdovic Niina
Turvallisuusyhteyshenkilö
Fresco / Ravintola
puh. 040 7014503

Avikainen Laura
Turvallisuusyhteyshenkilö
Fresco / Ravintola
puh. 040 0251685

MML Ahlberg Päivi
Turvallisuusyhteyshenkilö
MML / B7 ja B8 päädyt
puh. 040 8017829

Kemppainen Jarmo
Turvallisuusyhteyshenkilö
MML / B7
puh. 040 8017850

Palonurmi Minna
Turvallisuusyhteyshenkilö
MML / B7
puh. 040 8333625

Aaltonen Elisa
Turvallisuusyhteyshenkilö
MML / B7
puh. 040 8017827

Hakamäki Merja
Turvallisuusyhteyshenkilö
MML / B7
puh. 040 8017836

Tuominen Juha
Turvallisuusyhteyshenkilö
MML
puh. 040 0151813

Järvi Arja
Turvallisuusyhteyshenkilö
MML / 7krs
puh. 040 8017847

Nummi Maarit
Turvallisuusyhteyshenkilö
MML / Asiakaspalvelu
puh. 040 8017868

Aalto Petri
Turvallisuusyhteyshenkilö
MML / B7
puh. 040 7346862

Elina Aaltonen
Turvallisuusyhteyshenkilö
MML
puh. 040 7669741

Elise Nikander
Turvallisuusyhteyshenkilö

Tiina Miettinen
Turvallisuusyhteyshenkilö

Mikael Kauhava
Turvallisuusyhteyshenkilö
MML

Timo Sundgren
Turvallisuusyhteyshenkilö
MML

Olli Isotupa
Turvallisuusyhteyshenkilö
MML

Petri Koskinen
Turvallisuusyhteyshenkilö
MML

RTK palvelut Oy Harri Tapper
Turvallisuusyhteyshenkilö
RTK / Huoltotilat
puh. 044 7657737

Sami Snellman
Turvallisuusyhteyshenkilö
RTK / Huoltotilat
puh. 044 7657201

Senaatti-Kiinteistöt Petri Nurmio
Turvallisuuspäällikkö, Kiinteistöpäällikkö
Senaatti-Kiinteistöt Oy
puh. 040 3522248

Pirilä Taina
Turvallisuusyhteyshenkilö
Senaatti-Kiinteistöt / A8
puh. 040 8468236

Jaloaho Outi
Turvallisuusyhteyshenkilö
Senaatti-Kiinteistöt / A8
puh. 040 8258990

TE-palvelut Anne Karke
Turvallisuusyhteyshenkilö, Ensiapu
puh. 029 5044711

Taina Koivisto
Turvallisuusyhteyshenkilö, Ensiapu
puh. 029 5044621

Tarja Lautanala
Turvallisuusyhteyshenkilö, Ensiapu
puh. 029 5044640

Tarja Mäkelä
Turvallisuusyhteyshenkilö, Ensiapu
puh. 029 5044687

Katariina Vainio
Turvallisuusyhteyshenkilö
puh. 029 5044644

Sari Sainio
Turvallisuusyhteyshenkilö, Ensiapu
puh. 029 5044655

Tommi Agge
Ensiapu
puh. 029 5044536

Sari Halenius
Ensiapu
puh. 029 5044564

Heli Sjöblom
Ensiapu
puh. 029 5044694

Hannemari Litmanen
Ensiapu
puh. 029 5044657

Annette Loimukari
Ensiapu
puh. 029 5044659

Petri Lönngren
Ensiapu
puh. 029 5044656

Ansa Marjanen
Ensiapu
puh. 029 5044670

Annukka Maunula
Ensiapu
puh. 029 5044673

Maarit Nurmi
Ensiapu
puh. 029 5044701

Pasi Suotonen
Ensiapu
puh. 029 5044777

Mehmet Torun
Ensiapu
puh. 029 5044789

Tatu Virta
Ensiapu
puh. 029 5044727

Taike Eija Räsänen
Turvallisuusyhteyshenkilö
Taike / B8

VTV Luoto Olli-Pekka
Turvallisuusyhteyshenkilö
VTV / B2
puh. 040 7364342

Verohallinto Sjöroos Carina
Turvallisuusyhteyshenkilö
Verohallinto
puh. 040 6373201

Kiinteistön tärkeät numerot

Tehtävä Nimi Puhelinnumero Päivystysnumero
Huoltoyhtiö RTK-Palvelu 029 0293647 029 0293600
Hissihuolto OTIS 0800 168111
Vartiointiliikkeen yhteystiedot AVARN Security (ent. Prevent 360) 010 4436100
Vastaanotto Neuvonta 040 6692003
Tehtävä Nimi Puhelinnumero Päivystysajat
Avainpäivystys Vartiointi 010 4436100 Jatkuva päivystys

Muut tärkeät numerot

Toimija Puhelinnumero Päivystysajat
Hätänumero 112 24 h
Myrkytystietokeskus 0800 147 111 24 h

Kiinteistön järjestelmät

Huoltotoimenpiteet

Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan huolehdittava siitä, että rakennus, rakennelma ja sen ympäristö pidetään paloturvallisessa kunnossa. Rakennuksen ja sen ympäristön paloturvallisuus edellyttää myös, että pelastustoiminta on tulipalon tai muun onnettomuuden sattuessa mahdollista ja pelastushenkilöstön turvallisuus on otettu huomioon.

Rakennuksen, rakennelman ja sen ympäristön paloturvallisuudesta huolehtimisen lisäksi lainsäädännössä määrätyt tai viranomaisten määräämät varusteet ja laitteet on pidettävä toimintakunnossa. Toimintakunnon varmistamiseksi ne on koestettava, huollettava ja tarkastettava asianmukaisesti.

Toimijoiden on ilmoitettava havaitsemistaan puutteista haltijalle, jos tilanteen korjaaminen ei onnistu omatoimisesti.

Järjestelmien ylläpito

Järjestelmä tai toiminto Toimenpide Toimenpiteen suoritusväli
Pelastussuunnitelma Päivitys Ylläpidetään ajantasaisena ja tarkastetaan kerran vuodessa
Paloilmoitinjärjestelmä Kuukausikokeilu Kerran kuukaudessa
Määräaikaistarkastus 3 vuoden välein
Kohdekortti Päivitys Kerran vuodessa tai tarpeen mukaan
Alkusammuttimet Määräaikaistarkastus 2 vuoden välein (sisätilat)
1 vuoden välein (ulkotilat)
Turva- ja merkkivalaistus Toimintakunnon tarkastus Neljä kertaa vuodessa
Huolto ja ylläpito Kerran vuodessa
Savunpoistoluukut Toimintakunnon tarkastus Kaksi kertaa vuodessa
Väestönsuoja Laitetestaus Kerran vuodessa
Määräaikaistarkastus 10 vuoden välein (tiiveyskoe)
Lukitus Huolto ja ylläpito
Hissit Huolto ja ylläpito 2 vuoden välein
IV-laitteisto ja -kanavat Puhdistus 10 vuoden välein
Erityiskohteissa vuoden välein (esim. rasvakanavat)

Riskit

Turvallisuuden näkökulmasta riski tarkoittaa onnettomuuden todennäköisyyden ja seurausten yhdistelmää. Tärkeä osa turvallista kiinteistöä on turvallisuusriskien tunnistaminen ja niiden seurausten arviointi. Seuraavilla sivuilla on tunnistettu riskit, jotka kohdistuvat ihmisiin, omaisuuteen ja ympäristöön. Tunnistettuihin riskeihin on laadittu toimenpide-ehdotukset, joilla riskejä voidaan poistaa, vähentää ja hallita. Vain tunnistettua riskiä voidaan hallita.

Kiinteistöön ja henkilöihin kohdistuvat riskiluokat:

 • Tapaturmat
 • Tulipalovaarat
 • Vesivahingot
 • Sairauskohtaukset
 • Säteily- tai kaasuvaara
 • Myrskyvauriot
 • Murrot, ilkivalta yms.

Tapaturmat

Riskit

 • kaatuminen
 • liukastuminen
 • kompastuminen
 • lumen tai jään tippuminen ihmisen päälle
 • liikenneonnettomuus
 • korkea pudotus
 • räjähdys
 • sähköisku
 • viiltohaava
 • ensiapuvälineitä ei ole
 • työvälineiden aiheuttama vamma

Seuraukset

 • omaisuusvahingot
 • henkilövahingot

Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt

 • Lumen ja jään kerääntymistä katoilla on seurattava talvisin.
  • Vaaranpaikoista tulee ilmoittaa välittömästi kiinteistöhuoltoyhtiölle.
  • Vaaratilanteissa kulku tai pysäköiminen tulee estää lumen tai jään putoamisvaara-alueelle.
 • Piha-alue pidetään siistinä ja kunnossa.
  • Talvikunnossapidosta huolehditaan.
 • Läheltä piti -tilanteisiin puututaan viivytyksettä. Läheltä piti -tilanteet tutkitaan ja tehdään tarvittavat toimenpiteet vastaavanlaisten tapahtumien varalle ja niiden estämiseksi.
 • Ensiaputarvikkeita on hankittu ja niitä uusitaan säännöllisesti.
 • Yritysten turvallisuusvastaavat on nimetty.
 • Turvallisuusvastaavat huolehtivat toimipisteensä turvallisuusasioista.
 • Kiinteistön teknisten järjestelmien vastuuhenkilöt on nimetty.
 • Yleisiin ensiapuohjeisiin tulee jokaisen tutustua.

Tulipalovaarat

Riskit

 • Ihmisen toiminta
  • huolimaton tupakointi
  • tavaroiden säilyttäminen kulkukäytävillä
  • tavaroiden säilyttäminen porraskäytävissä
  • palo-ovet auki
  • sähkölaitteiden päälle unohtuminen
  • rasva- tai muu palo keittiössä
  • valvomaton kynttilöiden poltto
 • Sähkölaitteet
  • oikosulut
  • rikkinäiset sähkölaitteet
  • siivouskoneen latauspaikka
  • yhteisissä tiloissa liesitaso
 • Tuhopoltto
  • palokuormaa rakennuksen seinustalla
 • Turvallisuusjärjestelyt
  • paloilmoitinlaitteen vika
  • sammuttimien tarkastus tekemättä
  • merkkivalokeskuksen huollon puute
 • Muut
  • vaaralliset aineet
  • kaasupullot
  • Herkästi syttyvien aineiden ja kemikaalien virheellinen säilytys

Palovaarallisia kohteita ovat muun muassa tekniset tilat ja muut vastaavat kiinteistön tilat.

Seuraukset

 • omaisuusvahingot
 • savuvahingot
 • henkilövahingot

Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt

 • Ihmisen toiminta
  • Suoritetaan vuosittain omatoimiset palotarkastukset kiinteistössä.
  • Poistumisturvallisuudesta on huolehdittava:
   • henkilökunta pitää poistumistiet vapaina.
   • aktiivinen puuttuminen epäkohtiin.
  • Yritysten turvallisuusvastaavat on nimetty.
  • Pelastussuunnitelma pidetään ajan tasalla ja siihen perehdytään.
 • Sähkölaitteet
  • Sähkökorjaukset ja asennukset teetetään TUKES:in rekisteristä löytyvällä ammattilaisella. Urakoitsijalla on oltava riittävät asennusoikeudet ja hänellä on oltava kokemusta vastaavista töistä.
  • Sähköpääkeskukset on merkitty ja niiden edustoilla ei säilytetä tavaraa.
  • Latauspaikalla tulee olla otettu huomioon räjähdys- ja palovaaran torjunta.
  • Liesitasoa ei saa käyttää erilaisten tavaroiden säilytysalustana.
 • Tuhopoltto
  • Ylimääräistä palokuormaa ei kasata.
 • Turvallisuusjärjestelyt
  • Kiinteistössä on savunpoistolaitteisto, jolle suoritetaan tarkastukset, huolto ja koestus laitteen valmistajan huolto-ohjelman mukaisesti.
  • Kohteessa on automaattinen paloilmoitinjärjestelmä.
  • Paloilmoitinlaitteistojen testit ja huoltotyöt suoritetaan huolto-ohjelman mukaisesti.
  • Kiinteistössä on alkusammutusvälineet.
  • Alkusammutuskalusto tarkastetaan määräysten mukaan.
  • Poistumistiet on merkitty opastein.
 • Muut
  • Kiinteistössä ei saa säilyttää palavia aineita kellareissa. Palavat aineet tulee säilyttää niille tarkoitetussa paikassa.
  • Ilmanvaihto ja nuohous
   • IV-kanavien nuohousväli on yleensä 10 vuotta
 • Reitti kaasusululle on merkitty opastein.

Vesivahingot

Riskit

 • Ympäristö
  • tulva
  • rankkasade
 • Rakenteet
  • rakenteiden vesitiiviyden pettäminen
  • rakentamis- ja materiaalivirheistä johtuva tapaturma
  • putkirikko
 • Laitteet
  • pesukoneiden ja kylmäkoneiden rikkoontuminen

Seuraukset

 • omaisuusvahingot

Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt

 • Reitti veden pääsululle on merkitty opastein.
 • Rakenteet
  • LVI-työt, -tarkastukset ja -asennukset teetetään vain ammattilaisella.
   • LVI-urakoitsijalla tulee olla riittävät asennusoikeudet ja urakoitsijan täytyy olla toteuttanut vastaavanlaisia töitä aiemmin.
  • Putkistojen kuntoarvio suoritetaan säännöllisesti.
  • Katolta ja ränneistä tulee poistaa lehdet ja roskat.
 • Laitteet
  • Kodinkoneiden valvotun käytön ja kunnossapidon tärkeyden korostaminen.
   • Pesukoneen ja astianpesukoneen suodattimet ja nukkasihti on puhdistettava säännöllisesti.
   • Jääkaapin takaosa on imuroitava kerran vuodessa. Tässä yhteydessä tarkastetaan silmämääräisesti jääkaapin kunto myös kompressorin ja valuma-astian osalta.

Sairauskohtaukset

Riskit

 • sydäninfarkti
 • diabeettinen sokki
 • aivoinfarkti
 • aivoverenvuoto
 • epilepsia
 • pyörtyminen

Seuraukset

 • henkilövahingot
 • kuolema

Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt

 • Avun saannin nopeuden takaaminen kiinteistön alueella.
 • Pelastussuunnitelman liitteenä oleviin ensiapuohjeisiin tutustutaan ja ensiapua harjoitellaan.
 • Ensiaputarvikkeita on hankittu ja niitä uusitaan säännöllisesti.
 • Pelastusajoneuvojen pysäköiminen mahdollistetaan ulko-ovien eteen.

Säteily- tai kaasuvaara

Riskit

 • radioaktiivisen aineen tai vaarallisen kaasun joutuminen ympäristöön
 • vaarallisen aineen kuljetusonnettomuus
 • onnettomuus ydinvoimalaitoksessa

Seuraukset

 • säteilysairaudet
 • kuolema

Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt

 • Joditablettien hankkiminen tarpeiden mukaan (2 tabl./henkilö).
 • Kiinteistössä on väestönsuoja, johon voi suojautua säteilyvaaratilanteessa.
 • Väestönsuojan toimintakuntoa ylläpidetään.
 • Väestösuojanhoitaja on nimetty ja koulutettu tehtäviinsä.
 • Ilmastoinnin hätäpysäytys on merkitty ja henkilökunnan tiedossa.
 • Pelastussuunnitelmassa on toimintaohjeet tilanteiden varalle.

Myrskyvauriot

Riskit

 • erilaiset luonnonilmiöt

Seuraukset

 • sähkökatkot
 • omaisuusvahingot
 • henkilövahingot

Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt

 • Rakennuksen ja ulkoalueiden kunnosta huolehditaan.
 • Viranomaisten ulkonaliikkumiskieltoa on noudatettava.
 • Sisälle suojautuessa pysytään kaukana ikkunoista ja lasiovista.
 • Varaudu omatoimisesti pitkäaikaisiinkin sähkökatkoihin esimerkiksi seuraavasti:
  • valaisin ja paristot

Rikollinen toiminta

Riskit

 • Murto
  • rakennuksen katolle pääsee kiipeämään
 • Väkivalta
 • Ilkivalta

Seuraukset

 • omaisuusvahingot

Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt

 • Murto
  • Arvoesineiden merkitseminen ja kuvaaminen.
  • Kiinteistössä on käytössä kulunvalvontajärjestelmä.
 • Ilkivalta
  • Yleisen siisteyden ja järjestyksen valvominen ja epäkohtiin puuttuminen aktiivisesti.
  • Graffitien ja muiden töhryjen puhdistus viipymättä.
 • Henkilökunnalla on velvollisuus ilmoittaa epäkohdista.

Ravintolan toiminnan riskit

Riskit

 • Tulipalo
 • Aggressiivinen asiakas
 • Vesivahinko
 • Työvälineiden aiheuttamat vammat

Seuraukset

 • Henkilövahingot
 • Aineelliset vahingot
 • Ravintolan toiminta keskeytyy
 • Taloudelliset menetykset; mahdollinen vakuutuskorvauksen alentaminen, jos paloturvallisuus-määräyksiä on laiminlyöty

Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt

 • Palamaton ja tukahduttava kannellinen tupakantumppien keräilyjäteastia käytössä
 • Huolellisuus nestekaasun käytössä ja laitteiston kunnon tarkastaminen määräajoin
 • Rasvahormit puhdistutetaan säännöllisesti vähintään kerran vuodessa
 • Rasvasuodattimet puhdistetaan tarvittaessa
 • Sähkölaitteet pidetään kunnossa
 • Sisusteet oikeaa palosuojausluokkaa, käytetään esim. palosuojattuja tekstiilejä
 • Jätteet ja palava materiaali säilytetään lukituissa tiloissa
 • Avotulen turvallinen käyttö, kynttilät
 • Aggressiivisen asiakkaan kohtaamistilanteita tulee ravintolan toiminnassa harjoitella ja toimintaohjeet ohjeistaa työntekijöille
 • Henkilökunnan tulee ilmoittaa havaitsemistaan turvallisuuspuutteista välittömästi omalle esimiehelleen
 • Vialliset työvälineet poistetaan käytöstä välittömästi
 • Vialliset koneet huolletaan asiantuntevan huoltoliikkeen toimesta
 • Työpisteen läheisyydessä tulee olla ensiaputarvikkeet

Erityistoimintaohjeita ravintolalle tulipalotilanteessa

 1. Evakuoi asiakkaat ravintolasta
 2. Sulje ovet estääksesi savun ja palon leviämistä
 3. Hälytä palokunta soittamalla numeroon 112
 4. Sammuta, jos palo on pieni eikä savua vielä ole
 5. Rasvapalon sammutus vain tukahduttamalla, esim. kannella tai sammutuspeitteellä. Muista myös sammuttaa ilmastointi (IV-hätäseis)
 6. Varoita niitä, jotka eivät ole välittömässä vaarassa
 7. Opasta tai järjestä opastus ja esteetön pääsy pelastusyksikölle kohteeseen
 8. Varmista, että kaikki ovat päässeet kokoontumispaikalle

Turvallisuusjärjestelyt

Toimitilaturvallisuus

Kulunvalvonta

Kiinteistössä on käytössä kulunvalvontajärjestelmä. Järjestelmällä pyritään estämään luvattomien henkilöiden pääsy tiloihin. Mikäli havaitset vian kulunvalvontajärjestelmiin liittyen, tee vikailmoitus.

Kulunvalvonta
Sijainti Koko kiinteistö on kulunvalvonnan piirissä
Vastuuhenkilö Esa Korsimo
Viria Security Oy
puh. 044 7463128

Valvonta

Vastaanotto
Kuvaus Kiinteistön pääaulassa on Avarn Securityn vastaanottopiste, josta asiakkaat opastetaan eteenpäin
Sijainti Virastotalo, 1. Krs pääaula
Kontakti Neuvonta
puh. 040 6692003
virastotalo.turku@avarn.fi

Sammutuskalusto

Sijainti Sammutuskalusto Kuvaus
Kiinteistössä on n. 100kpl alkusammuttimia Alkusammutin Käsisammuttimien huolto ja korjaus

Alkusammuttimet tulee tarkastaa:

 • vähintään vuoden välein kun käsisammutin on alttiina sammuttimen toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille, kuten kosteudelle, tärinälle tai lämpötilojen vaihtelulle (ulkotilat)
 • vähintään kahden vuoden välein (sisätilat)

Turvalaitteet

Savunpoisto

Savunpoiston tarkoituksena on ihmisten poistumisen turvaaminen, palokunnan toiminnan helpottaminen ja savuvahinkojen vähentäminen kohteessa. Savunpoistolaitteet on huollettava ja kokeiltava määräajoin käyttö- ja huolto-ohjeen mukaisesti kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa. Savunpoistolaitteiden huollosta tulee vastata siihen nimetty henkilö, jonka yhteystiedot on mainittava savunpoistolaitteen huolto- ja käyttöohjeessa.

Savunpoistolaitteisto
Savunpoistopuhaltimen sijainti Savunpoiston ohjauskeskus sijaitsee paloilmoittimen vieressä (Tila 2015)
Kuvaus Kiinteistön savunpoisto on toteutettu usealla savunpoistopuhaltimella ja savunpoisto kohdennetaan korvausilmaovilla.
Keskuksen sijainti Paloilmoittimen vieressä (Tila 2015)
Savunpoiston laukaisu Savunpoistokeskukselta, Paloilmoittimen vieressä (Tila 2015)

Savunpoistolaitteiston koestus

Savunpoistolaitteistoihin koulutetun henkilön täytyy koestaa savunpoistolaitteisto säännöllisesti alla olevan taulukon mukaisesti.

Edellisestä koestuksesta kulunut aika Koestettavien savunpoistolaitteistojen osuus
vuosi 20%
kolme vuotta 50%
viisi vuotta 100%

Poistumisopasteet, merkki- ja turvavalaistus

Toimiva turva- ja merkkivalaistusjärjestelmä varmistaa, että kiinteistöstä pääsee poistumaan turvallisesti ja nopeasti palo- tai muussa poikkeustilanteessa.

Viallisista tai puutteellisista opasteista on ilmoitettava kiinteistöhuoltoon.

Poistumisopaste, turva- tai merkkivalo
Sijainti Turva- ja merkkivalaisimet kattavat koko kiinteistön poistumisreitit
Kuvaus Turva- ja merkkivalaisimet opastavat ja valaisevat poistumisreitit sähkökatkon aikana.
Kattavuus Koko kiinteistö
Vastuuhenkilö Harri Tapper
RTK-Palvelu

Ilmanvaihdon pysäytys

Ilmanvaihto pysäytetään yleensä palotilanteessa tai suojauduttaessa sisälle kaasu- tai säteilyvaaran uhatessa.

Ilmanvaihdon pysäytys: Samppalinnankadun puoleisen paloilmoitinkeskuksen ja savunpoistokeskuksen yhteydessä (tila 2015). Keskiosan takaovella on toinen ilmanvaihdon hätäseis-painike.

Ensiapu

Työturvallisuuslain (738/2002) 46 § mukaan työnantajan on huolehdittava työntekijöiden ja muiden työpaikalla olevien henkilöiden ensiavun järjestämisestä, annettava ohjeet ensiavun saamiseksi sekä varattava työpaikalle tai sen välittömään läheisyyteen riittävä määrä asianmukaisia ensiapuvälineitä.

Yleisenä tavoitteena on, että vähintään noin viisi prosenttia työntekijöistä on saanut ensiapukoulutuksen kertauskoulutuksineen. Työpaikalle on sopivaan paikkaan asetettava nähtäväksi tiedot, ketkä ovat ensiaputaitoisia henkilöitä. Kukin toiminnanharjoittaja vastaa osaltaan ensiaputarvikkeiden ylläpidosta ja ensiapukoulutusten järjestämisestä.

Kiinteistössä on saatavilla ensiaputarvikkeita seuraavasti:
Tarvike Sijainti
Defibrillaattori 1.kerros aulatilassa, neuvonnan vieressä

Paloturvallisuus

Paloilmoitin

Paloilmoitin
Sijainti Keskus sijaitsee 2. Krs tila 2015
Keskuksen sijainti 2. Krs, tila 2015
Kattavuus Kiinteistö kuuluu kokonaisuudessaan paloilmoittimen piiriin
Hoitaja Harri Tapper
RTK palvelu Oy
puh. 044 7657737
Hoitajan varahenkilö RTK palvelu Oy
RTK palvelu Oy
puh. 029 0293600

Ilmoituksensiirtoyhteyden toiminnallisuuden varmistaminen

 • Määräaikaishuollot ja vikakorjaukset
 • Ilmoituksensiirtoyhteyden kuukausikokeilu
 • Määräaikaistarkastukset

Toimenpiteet ilmoituksensiirtoyhteyden vian ilmaantuessa

Mikäli havaitaan vika ilmoituksensiirtoyhteydessä, järjestetään kiinteistössä valvonta tehostetusti henkilökunnan voimin.

 • Yhteys hätäkeskukseen
 • Päivystäjä valvomaan paloilmoitinkeskusta
 • Päivystäjä suorittaa tarvittaessa hätäilmoituksen ja opastaa pelastuslaitosta palokohteeseen

Palo-osastointi

Palo-osastoinnin tarkoitus on palon sattuessa estää palokaasujen ja palon leviäminen sekä turvata ihmisten poistuminen. Tämän takia on erityisen tärkeää, että palo-ovet pidetään kiinni. Palo-ovia ei saa kiilata auki.

Rakennuksen eri kerrokset, kellarikerrokset ja ullakko on yleensä muodostettu eri palo-osastoksi.

Palo-osaston koko on yleensä rajoitettu siten, että osastossa syttyvä palo ei aiheuta kohtuuttoman suuria omaisuusvahinkoja.

Poistumistiet

Poistumisturvallisuuden periaatteena on, että rakennuksen kaikista tiloista on joka hetki päästävä poistumaan vähintään kahta kulkureittiä pitkin ilman avainta tai muuta oven avausvälinettä. Ovia ei saa pitää työaikana takalukossa. Uloskäyntien edessä ei saa säilyttää tavaraa.

Kokoontumispaikka: Aurajoen puoleinen piha-alue lipputankojen luona

Tulityöt

Tulityöt määritellään töiksi, joissa syntyy kipinöintiä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja joka aiheuttaa palovaaraa. Tällaisia töitä ovat mm. kaasu- ja kaarihitsaus, poltto- ja kaarileikkaus, laikkaleikkaus ja metallien hionta, joista syntyy kipinöintiä, sekä työt, joissa käytetään kaasupoltinta, muuta avotulta tai kuumailmapuhallinta. Tulitöille on aina niiden palovaaran vuoksi harkittava vaihtoehtoisia menetelmiä.

Tulitöiden suorittaminen vaatii aina tulityöluvan. Tulityön suorittajalla on oltava voimassa oleva tulityökortti.

Paloilmoitinlaitteiston hoitajan on huolehdittava tarpeellisista irtikytkennöistä, jotta tulityöt tai muut remonttityöt eivät aiheuta aiheetonta paloilmoitusta. Mahdolliset paloilmoitinjärjestelmän irtikytkennät on kytkettävä takaisin päälle.

Kiinteistön logistiset ominaisuudet

Ominaisuus Sijainti Yhteyshenkilö
Autohalli Rakennuksen 1. krs ja YK. krs -
Hissi Useita hissejä eri puolilla rakennusta -
Jätehuolto 2. Krs huone 2004 -

Hissit

Hissi
Sijainti Useita hissejä eri puolilla rakennusta
Huoltoyritys OTIS

Jätehuollon turvallisuus

Kiinteistön jätepisteen oikealla sijainnilla, valaistuksella ja lukituksella voi ehkäistä onnettomuuksia ja vähentää paloriskiä. Huomiota tulee kiinnittää jäteastioihin ja -katoksiin sekä niille johtaviin kulkureitteihin.Jätepiste tai kiinteistön poistumiskäytävät eivät saa olla varastoina. Jätekatoksessa ja seinän vierellä lojuvat irtonaiset tavarat muodostavat turvallisuusriskin ja ovat hyviä sytykemateriaaleja tuhopolttajalle.

Keräysastiaan lajitellaan vain sinne kuuluvaa jätettä siten, että kansi mahtuu kiinni.

Jäteastiarivistö ja jätekatos on turvallista sijoittaa:

 • vähintään kahdeksan metrin etäisyydelle rakennuksen seinästä;
 • lukittuun tilaan siten, että siinä mahdollisesti syttyvä tulipalo ei vaaranna varsinaisen rakennuksen paloturvallisuutta.
Jätehuolto
Sijainti 2. Krs huone 2004
Kuvaus Jätehuoneessa on kattavasti keräilyastiat kaikelle syntyvälle jätteelle.

Toimintaohjeita

Seuraavilla sivuilla on selostus ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi. Lue toimenpideohjeet tarkasti!

Oikeat toimenpiteet, ratkaisut ja valinnat ehkäisevät ja rajoittavat onnettomuuksia. Vahinkoja voidaan näin minimoida tai ne voidaan poistaa kokonaan.

Turvallisuus on kaikkien yhteinen asia!

Turvallisuusorganisaatio

Kiinteistön turvallisuushenkilöt

Turvallisuusyhteyshenkilö Petri Nurmio
Senaatti-Kiinteistöt Oy
puh. 040 3522248
petri.nurmio@senaatti.fi
Kohde-esimies Marketta Luotolinna
Avarn Security
puh. 040 6691772
marketta.luotolinna@avarn.fi
Väestönsuojan hoitaja VSS1, VSS2 RTK / Harri Tapper
Väestönsuojan vastuuhenkilö VSS1 RTK / Harri Tapper
puh. 029 0293647
harri.tapper@rtkpalvelu.fi
Väestönsuojan vastuuhenkilö VSS2 RTK / Harri Tapper
puh. 029 0293647
harri.tapper@rtkpalvelu.fi

Toimijoiden turvallisuushenkilöt

Yritys Henkilö Yhteystiedot
AVI Holsti Kari
Turvallisuusyhteyshenkilö
AVI
puh. 029 5018039

Tiina Kaijanen
Turvallisuusyhteyshenkilö
AVI / D2
puh. 029 5018303

Arja Saarenpää
Turvallisuusyhteyshenkilö
AVI / D3
puh. 029 5018109

Jaana Asteljoki
Turvallisuusyhteyshenkilö
AVI / A9, B9
puh. 029 5018169

Virastopalvelu
Turvallisuusyhteyshenkilö

Avarn Security Marketta Luotolinna
Kohde-esimies
Avarn Security
puh. 040 6691772

Neuvonta
Hälytys ja turvallisuus
Avarn Security
puh. 040 6692003

Business Finland Lainio Ulla
Turvallisuusyhteyshenkilö
Business Finland / B8

Coor service Oy Jekaterina Stranberg
Turvallisuusyhteyshenkilö
Coor / Siivouskeskus
puh. 040 3013207

Ulla Partanen
Turvallisuusyhteyshenkilö
Coor / siivouskeskus
puh. 040 3013206

Eerika Setälä
Turvallisuusyhteyshenkilö
Coor / siivouskeskus
puh. 050 4625149

Digi- ja väestötietovirasto Tarja Kytöharju
Turvallisuusyhteyshenkilö
puh. 029 5437481

ELY Arimaa Arja
Turvallisuusyhteyshenkilö
ELY / A6
puh. 029 5022546

Puuri Nina
Turvallisuusyhteyshenkilö
ELY / B6
puh. 029 5022646

Vaarna Mirja
Turvallisuusyhteyshenkilö
ELY / A5
puh. 029 5022683

Aro Erkki
Turvallisuusyhteyshenkilö
ELY / B5
puh. 029 5022547

Paavilainen Pekka
Turvallisuusyhteyshenkilö
ELY / B5
puh. 029 5022921

Suomela Janne
Turvallisuusyhteyshenkilö
ELY / B5
puh. 029 5022947

Triipponen Juha-Pekka
Turvallisuusyhteyshenkilö
ELY / B5
puh. 029 5022953

Landor Ulla-Maija
Turvallisuusyhteyshenkilö
ELY / A6
puh. 050 3963358

Mattila Olli
Turvallisuusyhteyshenkilö
ELY / B5
puh. 029 5022902

Antti Puhakka
Turvallisuusyhteyshenkilö

Aulapalvelu
Turvallisuusyhteyshenkilö


Fimea Lehtinen Terhi
Turvallisuusyhteyshenkilö
Fimea / D5
puh. 029 5223377

Sallinen Jukka
Turvallisuusyhteyshenkilö
Fimea / D5
puh. 029 5223410

Fresco Obrdovic Niina
Turvallisuusyhteyshenkilö
Fresco / Ravintola
puh. 040 7014503

Avikainen Laura
Turvallisuusyhteyshenkilö
Fresco / Ravintola
puh. 040 0251685

MML Ahlberg Päivi
Turvallisuusyhteyshenkilö
MML / B7 ja B8 päädyt
puh. 040 8017829

Kemppainen Jarmo
Turvallisuusyhteyshenkilö
MML / B7
puh. 040 8017850

Palonurmi Minna
Turvallisuusyhteyshenkilö
MML / B7
puh. 040 8333625

Aaltonen Elisa
Turvallisuusyhteyshenkilö
MML / B7
puh. 040 8017827

Hakamäki Merja
Turvallisuusyhteyshenkilö
MML / B7
puh. 040 8017836

Tuominen Juha
Turvallisuusyhteyshenkilö
MML
puh. 040 0151813

Järvi Arja
Turvallisuusyhteyshenkilö
MML / 7krs
puh. 040 8017847

Nummi Maarit
Turvallisuusyhteyshenkilö
MML / Asiakaspalvelu
puh. 040 8017868

Aalto Petri
Turvallisuusyhteyshenkilö
MML / B7
puh. 040 7346862

Elina Aaltonen
Turvallisuusyhteyshenkilö
MML
puh. 040 7669741

Elise Nikander
Turvallisuusyhteyshenkilö

Tiina Miettinen
Turvallisuusyhteyshenkilö

Mikael Kauhava
Turvallisuusyhteyshenkilö
MML

Timo Sundgren
Turvallisuusyhteyshenkilö
MML

Olli Isotupa
Turvallisuusyhteyshenkilö
MML

Petri Koskinen
Turvallisuusyhteyshenkilö
MML

RTK palvelut Oy Harri Tapper
Turvallisuusyhteyshenkilö
RTK / Huoltotilat
puh. 044 7657737

Sami Snellman
Turvallisuusyhteyshenkilö
RTK / Huoltotilat
puh. 044 7657201

Senaatti-Kiinteistöt Petri Nurmio
Turvallisuuspäällikkö, Kiinteistöpäällikkö
Senaatti-Kiinteistöt Oy
puh. 040 3522248

Pirilä Taina
Turvallisuusyhteyshenkilö
Senaatti-Kiinteistöt / A8
puh. 040 8468236

Jaloaho Outi
Turvallisuusyhteyshenkilö
Senaatti-Kiinteistöt / A8
puh. 040 8258990

TE-palvelut Anne Karke
Turvallisuusyhteyshenkilö, Ensiapu
puh. 029 5044711

Taina Koivisto
Turvallisuusyhteyshenkilö, Ensiapu
puh. 029 5044621

Tarja Lautanala
Turvallisuusyhteyshenkilö, Ensiapu
puh. 029 5044640

Tarja Mäkelä
Turvallisuusyhteyshenkilö, Ensiapu
puh. 029 5044687

Katariina Vainio
Turvallisuusyhteyshenkilö
puh. 029 5044644

Sari Sainio
Turvallisuusyhteyshenkilö, Ensiapu
puh. 029 5044655

Tommi Agge
Ensiapu
puh. 029 5044536

Sari Halenius
Ensiapu
puh. 029 5044564

Heli Sjöblom
Ensiapu
puh. 029 5044694

Hannemari Litmanen
Ensiapu
puh. 029 5044657

Annette Loimukari
Ensiapu
puh. 029 5044659

Petri Lönngren
Ensiapu
puh. 029 5044656

Ansa Marjanen
Ensiapu
puh. 029 5044670

Annukka Maunula
Ensiapu
puh. 029 5044673

Maarit Nurmi
Ensiapu
puh. 029 5044701

Pasi Suotonen
Ensiapu
puh. 029 5044777

Mehmet Torun
Ensiapu
puh. 029 5044789

Tatu Virta
Ensiapu
puh. 029 5044727

Taike Eija Räsänen
Turvallisuusyhteyshenkilö
Taike / B8

VTV Luoto Olli-Pekka
Turvallisuusyhteyshenkilö
VTV / B2
puh. 040 7364342

Verohallinto Sjöroos Carina
Turvallisuusyhteyshenkilö
Verohallinto
puh. 040 6373201

Avun hälyttäminen

Kaikissa kiireellisissä hätätilanteissa, olipa kyse sitten poliisin, pelastustoimen, sairaankuljetuksen tai sosiaalitoimen kiireellisestä avuntarpeesta SOITA NUMEROON: 112

Soita hätäpuhelu itse, jos voit
Tärkeää on, että hätäpuhelun soittaa se, jota asia koskee. Hänellä on tietoja, joita päivystäjä tarvitsee määritellessään millaista apua paikalle lähetetään. Välikäsien kautta tuleva puhelu voi viivästyttää avun paikalle tuloa.
Kerro, mitä on tapahtunut
Hätäkeskuspäivystäjä kysyy soittajalta tietoja tapahtuneesta, jotta hän osaa tarvittaessa lähettää tilanteeseen oikean avun.
Kerro tarkka osoite ja kunta
Hätäkeskuksen alueella saattaa olla useita samoja osoitteita eri kunnissa. Siksi on tärkeää kertoa osoitteen lisäksi tapahtumapaikkakunta.
Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin
Päivystäjän esittämillä kysymyksillä on tarkoituksensa. Kysymykset eivät viivästytä avun hälyttämistä. Kiireellisessä tapauksessa päivystäjä hälyttää jo puhelun aikana auttamaan tulevat viranomaiset ja yhteistyökumppanit, sekä antaa näille lisätietoja tapahtuneesta.
Toimi annettujen ohjeiden mukaan
Päivystäjä on koulutettu antamaan ohjeita eri tilanteisiin. On tärkeää noudattaa annettuja ohjeita. Oikein suoritetuilla ensitoimenpiteillä on usein merkitystä tilanteen lopputuloksen kannalta.
Lopeta puhelu vasta saatuasi siihen luvan
Liian aikainen puhelun päättäminen voi hidastaa auttajien paikalle saapumista. Saatuasi luvan puhelun päättämiseen, sulje puhelin. Pidä linja vapaana. Päivystäjä tai kohteeseen saapuva auttaja voi tarvita lisätietoja tapahtuneesta.

Sairauskohtaus tai tapaturma

Selvitä ja tarkista
 • Mitä on tapahtunut?
 • Tarkista henkilön tila (herääkö, hengittääkö).
Anna tarvittaessa ensiapua
 • Tajuton, mutta hengittävä potilas käännetään kylkiasentoon.
 • Jos henkilö ei hengitä, aloita ensiapu osaamisesi ehdoin.
Tee hätäilmoitus
 • Soita numeroon 112.
 • Kerro, mistä soitat. Itsenäisyydenaukio 2, TURKU
 • Kerro, mitä on tapahtunut.
 • Toimi ohjeiden mukaisesti.
 • Ilmoita potilaan tilassa tapahtuneista muutoksista hätäkeskukseen.

Tulipalo

Pelasta ja varoita
 • Pelasta välittömässä vaarassa olevat ja varoita muita.
 • Ohjatkaa ihmiset kokoontumispaikalle.
Sammuta ja rajoita
 • Yritä alkusammutusta, vältä savua. Älä vaaranna itseäsi.
 • Rajoita palon sekä savun leviämistä sulkemalla palotilaan johtavat ovet ja ikkunat.
Hälytä
 • Käytä paloilmoitinpainiketta palokunnan hälyttämiseen sekä varoittaaksesi muita palokelloilla.
 • Päästyäsi turvalliseen paikkaan soita numeroon 112 (myös käytettyäsi paloilmoitinpainiketta).
 • Kerro mistä soitat ja missä palaa (osoite ja kerros) ja onko ihmisiä vaarassa.
 • Älä katkaise puhelua ennen kuin saat luvan.
Opasta
 • Opasta pelastushenkilöstö paikalle.
Hissin käyttö on tulipalon sattuessa ehdottomasti kielletty!

Evakuointitilanteessa kokoontumispaikka on: Aurajoen puoleinen piha-alue lipputankojen luona

Tulipalo – toimintaohjeet, kun turvallinen poistuminen on estynyt

Joskus toisaalla riehuva tulipalo estää turvallisen poistumisen kiinteistöstä. Näissä tapauksissa on viisainta pysytellä savuttomassa tilassa ovet ja muut aukot suljettuina.

Jää palo-osastoon, jossa olet.
 • Palo-oven takana on turvallista olla. Palo-ovet kestävät tulipaloa vähintään puoli tuntia.
 • Hyppääminen korkealta johtaa kohtalokkaisiin seurauksiin, savuttomaan tilaan jääminen ei.
Mene ikkunan luo ja herätä huomiota. Jos et onnistu, ilmoita sijaintisi numeroon 112.
Noudata viranomaisten antamia ohjeita.

Toiminta palohälytystilanteessa

Rakennuksessa on automaattinen paloilmoitinlaitteisto, joka antaa hälytyksen pelastuslaitokselle. Palohälytyksen kuullessaan jokaisen on viipymättä poistuttava rakennuksesta.

 • Ota mukaasi ulkovaatteet, jos ne ovat lähettyvilläsi.
 • Sulje ovet ja ikkunat.
 • Käytä poistumiseen lähintä mahdollista poistumistietä.
 • Opasta asiakkaita ja vieraita.
 • Soita turvallisesta paikasta numeroon 112 ja anna lisätietoja tilanteesta. Samalla varmistat, että hätäkeskus on saanut tiedon palosta.
 • Siirry kokoontumispaikalle, älä jää sisäänkäyntien edustoille.
 • Kokoontumispaikalta ei saa poistua ilman erillistä lupaa.
Kokoontumispaikka: Aurajoen puoleinen piha-alue lipputankojen luona

Vaara on ohi vasta, kun pelastuslaitos antaa luvan palata rakennukseen. Kiinteistön turvallisuushenkilöstö välittää tiedon sisälle siirtymisestä henkilökunnalle.

Toiminta kokoontumispaikalla

Kokoontumispaikka: Aurajoen puoleinen piha-alue lipputankojen luona

Kun ihmiset ovat poistuneet rakennuksesta ja edenneet kokoontumispaikalle, alkaa henkilökunnan edustaja johtaa toimintaa. Tilanteen mukaan on pohdittava, onko turvallista jäädä nimetylle kokoontumispaikalle, vai onko ihmiset ohjattava toisaalle: esimerkiksi ennalta sovittuun sisätilaan tai lähistöllä olevaan kiinteistöön.

Kokoontumispaikalta ei saa poistua ilman kokoontumispaikan vastuuhenkilön lupaa. Toimintaa kokoontumispaikalla johtaa kiinteistön turvallisuushenkilöstö. Turvallisuushenkilöstö tiedottaa tilanteen edistymisestä ja ilmoittaa milloin kiinteistöön saa palata.

Muistettavia asioita kokoontumispaikalla:

 • mahdollisista loukkaantuneista huolehtiminen, ilmoitettava turvallisuushenkilöstölle
 • liikuntarajoitteisista tai muuten vajaakuntoisista huolehtiminen
 • ilmoitettava, mikäli tietää jonkun jääneen sisälle

Varakokoontumispaikka

Mikäli kokoontumispaikka ei ole turvallinen, niin siirrytään suojelujohdon erikseen määrittämään turvalliseen varakokoontumispaikkaan. Myös viranomaiset osoittavat tarvittaessa suojapaikat pidempiaikaista suojautumista varten.

Liikuntarajoitteisen avustaminen hätätilanteessa

Liikuntarajoitteisten henkilöiden poistuminen rakennuksesta hätätilanteessa voi olla vaikeaa ja hidasta. Pyri auttamaan heitä mahdollisuuksiesi mukaan.

Huomioitavia asioita autettaessa liikuntarajoitteista henkilöä poistumisessa
 • Auta liikuntarajoitteista poistumaan omien kykyjesi mukaan.
 • Huolehdi auttamastasi henkilöstä myös ulospääsyn jälkeen.

Vesivahinko

Toimintaohjeet
 • Katkaise sähköt vuotokohteesta ja sen läheisyydestä.
 • Tyrehdytä vuoto esim. sulkemalla veden pääsulku, jos mahdollista.
 • Ilmoita asiasta välittömästi:
  • huoltomiehelle: RTK-Palvelu, puh. 029 0293647, päivystys 029 0293600
  • isännöitsijälle: Petri Nurmio, puh. 040 3522248
 • Tarvittaessa ota yhteys hätänumeroon 112.
 • Veden pääsulku: Käyttöveden pääsulku sijaitsee kellarissa, huoneessa 0004.
 • Lämmönjakohuone: Lämmönjakohuone (huone 0006.1) sijaitsee kellarikerroksessa. Lämmönjakelun pääsulut sijaitsevat lämmönjakohuoneessa.
 • Sähköpääkeskus: Sähköpääkeskus sijaitsee kellarikerroksessa huoneessa 0030. Kiinteistössä on useita alakeskuksia.
Mikäli vesivaara uhkaa rakennuksen ulkopuolelta
 • Ilmoita kiinteistönhoidolle ja tarvittaessa hätäkeskukseen 112.

Väkivallan uhatessa

Aseettomassa uhkaustilanteessa, toimi seuraavasti.

 • Käyttäydy rauhallisesti ja pyri rauhoittamaan henkilö omalla käytökselläsi.
 • Varmista, ettet käännä selkääsi tai ajaudu nurkkaan, jotta sinulla on aina pakotie uhkaavasti käyttäytyvän henkilön läheisyydestä.
 • Mahdollisuuksien mukaan pyydä apua.
 • Pakene ja auta muita pakenemaan paikalta

Pidä huolta omasta turvallisuudestasi. Pyri ohjaamaan uhkaava henkilö paikkaan, jossa hän ei voi olla vahingoksi muille. Tapauksen jälkeen ilmoita tapahtuneesta tarvittaessa poliisille.

Jos uhkaavalla henkilöllä on ase, toimi seuraavasti.

 • Älä tee vastarintaa.
 • Tee vain mitä uhkaaja käskee.
 • Pyri mahdollisuuksien mukaan varoittamaan muita.
 • Ovien sulkemisella voidaan rajoittaa henkilön kulkua kiinteistössä.
 • Tilanteen jälkeen, soita 112, jotta paikalle saadaan ammattiapua mahdollisimman nopeasti. Kuuntele ohjeita ja toimi niiden mukaan.

Jokainen uhkaus ja havainto mahdollisesta uhkatilanteesta on otettava vakavasti ja niistä on ilmoitettava välittömästi poliisille. Omalla käyttäytymisellä voi olla mahdollista vaikuttaa tilanteen kehittymiseen, ota siksi kaikki uhkatilanteet vakavasti ja pyri rauhoittamaan jo alkaneet tilanteet.

Pommiuhka

Pommiuhkaus on usein perätön ja häiriintyneen ihmisen tekemä, mutta se on silti aina otettava vakavasti ja jokaisesta uhkauksesta tulee ilmoittaa poliisille. Tärkeää tilanteessa on säilyttää oma maltti ja rauhallisuus.

Kun uhkaus tulee puhelimitse

 • Pysy rauhallisena. Pitkitä puhelua.
 • Tee muistiinpanoja. Kirjoita uhkaus sanatarkasti muistiin.
 • Kysele kysymyksiä.
  • Missä pommi on?
  • Miltä pommi näyttää?
  • Milloin pommi räjähtää?
  • Miksi?
 • Pyri saamaan työtoverin huomio jo puhelun aikana, jotta hän voisi tiedottaa turvallisuudesta vastaavaa jo puhelun aikana.
 • Kiinnitä huomiota soittajan puhetyyliin ja äänen sävyihin.
  • Onko hänen puheestaan havaittavissa murteita tai muita erityispiirteitä?
  • Onko hän kiihtynyt?
  • Lukeeko hän viestin paperilta?
 • Kuuntele myös taustaääniä (esimerkisi liikenne tai taustalla käytävät keskustelut).
 • Puhelun jälkeen tiedota asiasta oman tilasi ja kiinteistön turvallisuudesta vastaavia henkilöitä (ks. Turvallisuushenkilöstö-luku).
 • Mikäli tämä ei ole mahdollista, soita välittömästi poliisille 112 ja toimi sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti.

Epäilyttävä esine tai uhkauskirje

 • Älä koske esineeseen.
 • Mikäli kyseessä on kirje tai muu vastaava, jota jo olet käsitellyt, paina mieleesi kohdat, joihin olet koskenut, ja sijoita kirje esimerkiksi muovitaskuun.
 • Ilmoita välittömästi oman tilasi ja kiinteistön turvallisuudesta vastaaville henkilöille (ks. Turvallisuushenkilöstö-luku) sekä poliisille hätänumeroon 112.
 • Eristä aluetta mahdollisuuksien mukaan. Pidä mielessä tuleva mahdollinen poliisitutkinta (sormen- ja kengänjäljet ensiarvoisia todisteita).
 • Älä hätäänny. Toimi poliisin sekä turvallisuushenkilöstön ohjeiden mukaisesti.

Yleinen vaaramerkki

Yleinen vaaramerkki on minuutin pituinen nouseva ja laskeva äänimerkki tai viranomaisen kuuluttama varoitus. Nousevan sekä laskevan jakson pituus on 7 sekuntia. Yleinen vaaramerkki tarkoittaa väestöä uhkaavaa välitöntä vaaraa.

Vaara ohi -merkki on yhden minuutin mittainen tasainen äänimerkki. Se on ilmoitus siitä, että uhka tai vaara on ohi.

Toimi näin kuultuasi yleisen vaaramerkin
 • Siirry sisälle. Sulje ovet, ikkunat ja ilmastointi.
 • Avaa radio ja odota ohjeita.
 • Vältä puhelimen käyttöä, etteivät linjat tukkeudu.
 • Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta.

Kaasuvaara

Kaasuvaarasta annetaan yleinen vaaramerkki
Toimi seuraavasti
 • Jos olet sisätiloissa ja haistat kaasua:
  • pysyttele sisällä, hakeudu yläkerroksiin, kuuntele radiosta lisätietoja
  • paina märkä vaate suun eteen ja hengitä sen läpi
 • Jos olet ulkona, kun haistat kaasua etkä pääse sisälle:
  • kiirehdi kaasupilven alta sivutuuleen
  • pyri mahdollisimman korkealle, esimerkiksi mäen päälle
Lisätietoja kaasulta suojautumiseksi
 • Pysäytä ilmastointilaitteet ja sulje ovet sekä ikkunat tiiviisti.
 • Voit sulkea ja teipata myös sisäovet ja pysytellä tuulen alapuolisissa tiloissa.
 • Kaasun hajun tuntiessasi voit hengittää kostean, huokoisen kankaan läpi.
 • Viranomaiset ilmoittavat radiossa tai kaiutinautoilla milloin myrkkypilvi on haihtunut. Tuuleta sisätilat sen jälkeen huolellisesti.
 • Pysyttele yläkerroksissa, kunnes vaara on ohi.
 • Älä mene kellariin.

Säteilyvaara

Säteilyvaarasta annetaan yleinen vaaramerkki.

Mene sisälle.

 • Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmastointi.
 • Talon keskiosissa ja kellarissa on paras suoja. Ota joditabletit vasta viranomaisen kehotuksesta (joditabletteja tulisi olla 2/henkilö).

Vältä ulkona liikkumista

Lisäohjeet
Lisäohjeita saat kaupunkisi pelastusviranomaisilta, tiedotusvälineistä sekä Yleisradion teksti-TV:n sivulta 867. Tietoa saat myös Säteilyturvakeskuksen Internet-sivuilta osoitteesta www.stuk.fi ja pelastustoimen sivuilta www.pelastustoimi.fi/turvatietoa.

Sähkökatkot

Sähkökatkon sattuessa turvavalot jäävät palamaan.

Hissien käyttö sähkökatkon aikana ei ole mahdollista.

Toiminta sähkökatkon aikana

Sähköt katkeavat toimitilasta, mutta yleisten tilojen valot toimivat edelleen

 • Jos mahdollista, tarkista sulakkeet toimitilan omasta ryhmäkeskuksesta.
 • Mikäli ongelma ei ratkennut, niin ota yhteys kiinteistöhuoltoon (puh. 029 0293647).

Sähköt katkeavat sekä toimitilasta että yleisistä tiloista

 • Käytä taskulamppua
 • Tarvittaessa opasta muita

Sähkökatkon sattuessa myös hissit pysähtyvät. Mikäli jäät hissiin jumiin sähkökatkon tai muun vian vuoksi, toimi seuraavasti:

Ota yhteys hissihuollon vikapäivystykseen:

 • Matkapuhelimella - (OTIS, 0800 168111)

Tarvittaessa voit soittaa hätänumeroon 112.

Väestönsuojelu

Väestönsuojan tarkoitus on suojella ihmisiä sortumilta, räjähdyspaineelta, sirpaleilta, kaasuilta, säteilyltä ja tulipaloilta. Kiinteistössä on 2 väestönsuojaa. Jokaiselle väestönsuojalle on suositeltavaa valita väestönsuojanhoitaja ja hoitajan apulainen. Kiinteistön väestönsuojanhoitajien on hyvä opetella väestönsuojan laitteiden käyttö ja suojan käyttökuntoon laitto.

Kiinteistössä on 2 väestönsuojaa:

Sijainti Suojaluokka Pinta-ala Suojapaikkoja Varusteiden sijainti
Kellarikerroksessa S1 103 m² 137 Suojassa
Kellarikerroksessa S1 103 m² 137

Kaksi kiinteistön väestönsuojista on luokkaa S1. Suojaluokan S1 väestönsuoja on uudempi suoja, joka on rakennettu vuoden 1971 jälkeen. Tässä suojamallissa on mahdollista viipyä pitkiä aikoja. Suojassa on käsikäyttöinen tai koneellinen ilmanotto, joka on varustettu esisuodattimella ja aktiivihiili-hiukkassuodattimella.

Viranomaiset antavat ohjeita radiossa, jos on siirryttävä yleisiin väestönsuojiin ja tiedon siitä, mihin yleisistä väestönsuojista ihmiset siirtyvät. Siirtyminen väestönsuojiin tapahtuu siis aina viranomaisten kehotuksesta. Normaaliaikana tapahtuvat onnettomuudet eivät yleensä koskaan edellytä väestönsuojaan suojautumista, vaan sisälle suojautuminen riittää. Yleisissä väestönsuojissa on Suomessa yhteensä 110 000 suojapaikkaa.

Suojaväistö

Suojaväistöllä tarkoitetaan väestön siirtämistä johdetusti pois vaara-alueelta tilanteissa, joissa sen katsotaan aiheuttavan pienemmän riskin sisätiloihin suojautumiseen verrattuna. Tällaisia tilanteita ovat kaikki nopeasti kehittyvät vaarallisten aineiden onnettomuudet, voimakkaat palokaasujen aiheuttamat haitat, räjähdysvaara ja säteilytilanne.

Suojaväistö tehdään aina viranomaisten erillisen määräyksen perusteella. Viranomaiset ovat jo ennakolta suunnitelleet suojaväistön suorittamisen alueelta ja varanneet siihen tarvittavan kuljetuskaluston.

Irtaimiston säilytys

Erilaisten tavaroiden säilyttämisestä voi aiheutua tulipalon syttymisen tai leviämisen vaara, turvallisen poistumisen estyminen hätätilanteessa sekä tulipalon sammuttamisen vaikeutuminen.

Rakennuksen uloskäynnit on aina pidettävä kulkukelpoisina ja esteettöminä.

Uloskäytävät, porrashuoneet, sisäiset käytävät, kellarien ja varastojen kulkureitit
 • Ei saa säilyttää mitään tavaraa.
Kellaritilat
 • Ei saa säilyttää helposti syttyvää materiaalia.
 • Palavien nesteiden (esim. nestekaasu ja bensiini) säilytys kielletty.
Rakennusten alla tai läheisyydessä
 • Ei saa säilyttää helposti syttyvää materiaalia tai muuta tavaraa rakennusten seinustoilla, mm. roska-astiat, pahvipinot ja kuljetuslavat
Huom!
 • Pelastusviranomainen voi yksittäistapauksissa antaa poikkeuksia, esimerkiksi säilytettäväksi isomman määrän tai sallia säilytyksen eri paikassa tai rajoittaa säilytystä, jos turvallisuus sitä vaatii

Liiketilan haltijan velvollisuudet

Tilan haltijan tai toiminnanharjoittajan on mahdollisuuksiensa mukaan valvottava, että työpaikalla noudatetaan tulipalon ja muun onnettomuuden ehkäisemiseksi ja henkilöturvallisuuden varmistamiseksi annettuja säännöksiä ja määräyksiä. On suositeltavaa nimetä turvallisuudesta vastaava henkilö, joka huolehtii turvallisuusasioista ja toimii yhteistyössä kiinteistön vastuuhenkilöiden kanssa.

Tilanhaltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan huolehdittava siitä, että rakennus, rakennelma ja sen ympäristö pidetään sellaisessa kunnossa, että

 • tulipalon syttymisen, tahallisen sytyttämisen sekä leviämisen vaara on vähäinen
 • rakennuksessa olevat henkilöt pystyvät tulipalossa tai muussa äkillisessä vaaratilanteessa poistumaan rakennuksesta tai heidät voidaan pelastaa muulla tavoin
 • pelastustoiminta on tulipalon tai muun onnettomuuden sattuessa mahdollista.

Helposti syttyvää materiaalia tai muuta tavaraa ei saa säilyttää ullakolla, kellarissa, kulku- tai poistumisteillä, rakennuksen alla tai sen välittömässä läheisyydessä.

Seuraavat varusteet ja laitteet on pidettävä toimintakunnossa sekä huollettava ja tarkastettava asianmukaisesti:

 • sammutusvälineet
 • palonilmaisu-, hälytys- ja muut onnettomuuden vaaraa ilmaisevat laitteet
 • poistumisreittien opasteet ja valaistus.

Tilan haltija ja toiminnanharjoittaja vastaavat osaltaan laitteiden kunnosta ja ilmoittavat epäkohdista vastuuhenkilölle.

Tilan haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan

 • ehkäistävä tulipalojen syttymistä ja muiden vaaratilanteiden syntymistä
 • varauduttava henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa
 • varauduttava tulipalojen sammuttamiseen ja muihin sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät
 • ryhdyttävä toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi tulipaloissa ja muissa vaaratilanteissa sekä toimenpiteisiin pelastustoiminnan helpottamiseksi.

Alkusammuttimien käyttöohjeet

Sammuttimet

 • Kierrä sammutinta ylösalaisin ja ravista sammutinta, tämä varmistaa jauheen juoksevuuden.
 • Vedä varmistinsokka irti.
 • Lähesty paloa tuulen suunnasta.
 • Jos olet sisällä lähesty matalana lattianrajassa, tämä parantaa näkyvyyttä.
 • Ota sammuttimen letkun päästä ote ja suuntaa sammutusaine liekkien juureen, älä katko liekkejä.
 • Aloita sammuttaminen edestä ja jatka taaksepäin, tai alhaalta ylöspäin.
 • Sammutusta voi tehostaa edestakaisin suuntautuvalla liikkeellä.
 • Koko palava alue on peitettävä sammutepilveen.
 • Liekkien sammuttua sammuttamisen voi lopettaa.
 • Tarkkaile palanutta kohdetta ja varmistu, että palo on sammunut.
 • Mikäli kohde syttyy uudelleen, toista sammutus.

Autosuoja

Autosuoja on tarkoitettu vain moottoriajoneuvojen säilyttämistä varten. Autosuojan käyttötarkoitus mainitaan voimassa olevassa rakennusluvassa.

Autosuojaa ei saa käyttää rakennusluvan vastaisesti ilman rakennusvalvonnan lupaa. Käyttötarkoitus on moottoriajoneuvojen pysäköintitila, ei siis autopesula, lastaustila, jätehuone, varasto, myymälä, kirpputori, autokorjaamo, rengasvarasto tms.

Autosuojissa muun irtaimiston säilyttäminen on rajoitetumpaa johtuen suuremmista omaisuus- sekä henkilöriskeistä. Muuta irtaimistoa moottoriajoneuvon lisäksi saa säilyttää seuraavasti:

 • mopoja, moottoripyöriä, moottorikelkkoja ja muita ajoneuvorekisterissä olevia moottoriajoneuvoja
 • polkupyöriä
 • peräkärryä tyhjänä
 • kiinteistön huoltamiseen tarkoitettuja moottoriajoneuvoja.

Yllä olevan luettelon lisäksi ei saa säilyttää mitään muuta irtaimistoa, kuten:

 • oman kiinteistön huoltoon tarkoitettuja moottoriajoneuvoihin liitettäviä lisälaitteita
 • työkoneita, kuten kaivureita, täryttimiä, ajettavia nostimia ym.
Autohalli
Sijainti Rakennuksen 1. krs ja YK. krs
Kuvaus 2 kpl lämpimiä autohalleja

Auton lämmitysjohdot

Auton lämmitysjohto tulee turvallisuussyistä aina käytön jälkeen irrottaa pistorasiasta eikä pistorasiassa olevaa johtoa saa jättää esimerkiksi lämmitystolppaan roikkumaan. Myös pistorasiakotelon kansi on syytä pitää lukittuna.

Avoin pistorasiakotelo ja vapaasti roikkuva jännitteinen lämmitysjohto aiheuttavat sähköiskun vaaran. Jos pistokytkin putoaa vesilätäkköön tai lumisohjoon, se saattaa tehdä ympärillä olevan alueen sähköiseksi. Lisäksi lämmitysjohto voi rikkoutua vaaralliseen kuntoon esimerkiksi paikoitusalueen lumenluonnin yhteydessä. Avoimena oleva pistorasiakotelo puolestaan on alttiina ilkivallalle.

Käyttäjiä tulee ohjeistaa auton lämmitysjohdon turvallisesta käytöstä ja säilytyksestä. Yhtiö vastaa kiinteistön turvallisuudesta ja jos esimerkiksi ulkopuolinen henkilö loukkaa itsensä, on vastuu yhtiöllä. Myös auton käyttäjä, joka virheellisesti on jättänyt lämmitysjohdon kiinni pistorasiaan, vastaa omalta osaltaan mahdollisista vahingoista.

Auton esilämmitykseen on käytettävä vain tarkoitukseen soveltuvaa lämmitysjohtoa ja autoihin tarkoitettua sisätilan lämmitintä. Jatkojohdon käyttöä tulee välttää, sillä jatkojohdot eivät yleensä ole lapsisuojattuja ja ne joutuvat helposti maahan, jossa ne ovat alttiita vedelle, lialle ja lumelle. Liitäntäjohdon ja pistokkeiden kunto tulee tarkistaa tai tarkistuttaa riittävän usein.

Jos auton sähkölämmityslaitteita ei käytetä tai niiden kunnosta ei huolehdita oikein, seurauksena saattaa olla sähköiskun vaara käyttäjälle tai muulle henkilölle. Myös palovaara on olemassa.

Avainturvallisuus

Luovutetuista avaimista on pidettävä kirjaa ja avainten palautuksesta on huolehdittava varsinkin avaimen haltijan työ- tai asumissuhteen päättyessä.

Avaimet luovutetaan käyttötarpeen mukaan kuittausta vastaan. Avaimien tulee olla jatkuvasti ne kuitanneen henkilön välittömässä hallinnassa. Itselle kuitattua avainta tai kulkutunnistetta ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle missään tilanteessa.

Kiinteistön toimijoiden tietoja

Kiinteistössä on 15 toimijaa. Alle on kerätty näiden toimijoiden tärkeimmät turvallisuuteen vaikuttavat tiedot.

AVI

Toimijan yhteyshenkilöt

 • Turvallisuusyhteyshenkilö, Holsti Kari, 029 5018039,
 • Turvallisuusyhteyshenkilö, Tiina Kaijanen, 029 5018303,
 • Turvallisuusyhteyshenkilö, Arja Saarenpää, 029 5018109,
 • Turvallisuusyhteyshenkilö, Jaana Asteljoki, 029 5018169,
 • Turvallisuusyhteyshenkilö, Virastopalvelu,

Avarn Security

Toimijan yhteyshenkilöt

 • Kohde-esimies, Marketta Luotolinna, 040 6691772,
 • Hälytys ja turvallisuus, Neuvonta, 040 6692003,

Business Finland

Toimijan yhteyshenkilö

 • Turvallisuusyhteyshenkilö, Lainio Ulla,

Coor service Oy

Toimijan yhteyshenkilöt

 • Turvallisuusyhteyshenkilö, Jekaterina Stranberg, 040 3013207,
 • Turvallisuusyhteyshenkilö, Ulla Partanen, 040 3013206,
 • Turvallisuusyhteyshenkilö, Eerika Setälä, 050 4625149,

Digi- ja väestötietovirasto

Toimijan yhteyshenkilö

 • Turvallisuusyhteyshenkilö, Tarja Kytöharju, 029 5437481,

ELY

Toimijan yhteyshenkilöt

 • Turvallisuusyhteyshenkilö, Arimaa Arja, 029 5022546,
 • Turvallisuusyhteyshenkilö, Puuri Nina, 029 5022646,
 • Turvallisuusyhteyshenkilö, Vaarna Mirja, 029 5022683,
 • Turvallisuusyhteyshenkilö, Aro Erkki, 029 5022547,
 • Turvallisuusyhteyshenkilö, Paavilainen Pekka, 029 5022921,
 • Turvallisuusyhteyshenkilö, Suomela Janne, 029 5022947,
 • Turvallisuusyhteyshenkilö, Triipponen Juha-Pekka, 029 5022953,
 • Turvallisuusyhteyshenkilö, Landor Ulla-Maija, 050 3963358,
 • Turvallisuusyhteyshenkilö, Mattila Olli, 029 5022902,
 • Turvallisuusyhteyshenkilö, Antti Puhakka,
 • Turvallisuusyhteyshenkilö, Aulapalvelu,

Fimea

Toimijan yhteyshenkilöt

 • Turvallisuusyhteyshenkilö, Lehtinen Terhi, 029 5223377,
 • Turvallisuusyhteyshenkilö, Sallinen Jukka, 029 5223410,

Fresco

Toimijan yhteyshenkilöt

 • Turvallisuusyhteyshenkilö, Obrdovic Niina, 040 7014503,
 • Turvallisuusyhteyshenkilö, Avikainen Laura, 040 0251685,

MML

Toimijan yhteyshenkilöt

 • Turvallisuusyhteyshenkilö, Ahlberg Päivi, 040 8017829,
 • Turvallisuusyhteyshenkilö, Kemppainen Jarmo, 040 8017850,
 • Turvallisuusyhteyshenkilö, Palonurmi Minna, 040 8333625,
 • Turvallisuusyhteyshenkilö, Aaltonen Elisa, 040 8017827,
 • Turvallisuusyhteyshenkilö, Hakamäki Merja, 040 8017836,
 • Turvallisuusyhteyshenkilö, Tuominen Juha, 040 0151813,
 • Turvallisuusyhteyshenkilö, Järvi Arja, 040 8017847,
 • Turvallisuusyhteyshenkilö, Nummi Maarit, 040 8017868,
 • Turvallisuusyhteyshenkilö, Aalto Petri, 040 7346862,
 • Turvallisuusyhteyshenkilö, Elina Aaltonen, 040 7669741,
 • Turvallisuusyhteyshenkilö, Elise Nikander,
 • Turvallisuusyhteyshenkilö, Tiina Miettinen,
 • Turvallisuusyhteyshenkilö, Mikael Kauhava,
 • Turvallisuusyhteyshenkilö, Timo Sundgren,
 • Turvallisuusyhteyshenkilö, Olli Isotupa,
 • Turvallisuusyhteyshenkilö, Petri Koskinen,

RTK palvelut Oy

Toimijan yhteyshenkilöt

 • Turvallisuusyhteyshenkilö, Harri Tapper, 044 7657737,
 • Turvallisuusyhteyshenkilö, Sami Snellman, 044 7657201,

Senaatti-Kiinteistöt

Toimijan yhteyshenkilöt

 • Turvallisuuspäällikkö, Kiinteistöpäällikkö, Petri Nurmio, 040 3522248,
 • Turvallisuusyhteyshenkilö, Pirilä Taina, 040 8468236,
 • Turvallisuusyhteyshenkilö, Jaloaho Outi, 040 8258990,

TE-palvelut

Toimijan yhteyshenkilöt

 • Turvallisuusyhteyshenkilö, Ensiapu, Anne Karke, 029 5044711,
 • Turvallisuusyhteyshenkilö, Ensiapu, Taina Koivisto, 029 5044621,
 • Turvallisuusyhteyshenkilö, Ensiapu, Tarja Lautanala, 029 5044640,
 • Turvallisuusyhteyshenkilö, Ensiapu, Tarja Mäkelä, 029 5044687,
 • Turvallisuusyhteyshenkilö, Katariina Vainio, 029 5044644,
 • Turvallisuusyhteyshenkilö, Ensiapu, Sari Sainio, 029 5044655,
 • Ensiapu, Tommi Agge, 029 5044536,
 • Ensiapu, Sari Halenius, 029 5044564,
 • Ensiapu, Heli Sjöblom, 029 5044694,
 • Ensiapu, Hannemari Litmanen, 029 5044657,
 • Ensiapu, Annette Loimukari, 029 5044659,
 • Ensiapu, Petri Lönngren, 029 5044656,
 • Ensiapu, Ansa Marjanen, 029 5044670,
 • Ensiapu, Annukka Maunula, 029 5044673,
 • Ensiapu, Maarit Nurmi, 029 5044701,
 • Ensiapu, Pasi Suotonen, 029 5044777,
 • Ensiapu, Mehmet Torun, 029 5044789,
 • Ensiapu, Tatu Virta, 029 5044727,

Taike

Toimijan yhteyshenkilö

 • Turvallisuusyhteyshenkilö, Eija Räsänen,

VTV

Toimijan yhteyshenkilö

 • Turvallisuusyhteyshenkilö, Luoto Olli-Pekka, 040 7364342,

Verohallinto

Toimijan yhteyshenkilö

 • Turvallisuusyhteyshenkilö, Sjöroos Carina, 040 6373201,

Kiitos, että tutustuit pelastussuunnitelmaan.