Valikko

Sisäinen palotarkastus

Paloturvallisuus

Osa-alue Kunnossa Kommentit
Kulkureitit uloskäytäville sekä uloskäytävät vapaat tavaroista.
Hätäpoistumisteiden ovet avattavissa ilman avainta.
Poistumisopasteet ovat paikallaan ja merkinnät ovat näkyvissä.
Sisätiloissa ei säilytetä tarpeetonta palavaa materiaalia.
Ilmanvaihtokonehuoneissa, sähköpää- ja ryhmäkeskuksissa ei varastoida tiloihin kuulumatonta tavaraa. TIloissa muutamia suodatinlaatikoita huollon jäljiltä.
Palotarkastuksessa havaitut puutteet on korjattu

Palo-osastointi

Osa-alue Kunnossa Kommentit
Palo-ovet sulkeutuvat itsestään ja salpautuvat.
Huoneiden ovet pidetään suljettuina.
Palo-ovien sulkeutumista ei ole estetty.

Turvallisuusvälineet

Osa-alue Kunnossa Kommentit
Alkusammutuskalusto on huollettu ja tarkastettu.
Alkusammuttimet ovat merkityillä paikoillaan.
Merkinnät ovat paikoillaan ja nähtävissä.
Sammuttimet ovat helposti käyttöön otettavissa.
Järjestelmien huoltosopimukset ovat voimassa ja huollot tehty.
Kiinteistön turvallisuuslaitteistoihin liittyvät ylläpitovastuut on päivitetty.
Ensiaputavikkeita on saatavilla.
Ensiaputarvikkeiden päiväykset ovat kunnossa. Päivityksistä huolehtii Leijari Oy Anne Väisänen

Sähkölaitteet

Osa-alue Kunnossa Kommentit
Sähköasennukset määräysten mukaisia ja määräaikaistarkastukset suoritettu.
Koneet ja laitteet on puhdistettu ja huollettu.
Sähkökeskusten edustat ovat vapaat.

Ilmanvaihto

Osa-alue Kunnossa Kommentit
Ilmanvaihdon pysäytys merkitty ja käyttö ohjeistettu.
Ilmanvaihdon puhdistustarve kartoitettu. IV puhdistukset A ja B osalla valmiit noin 75 %
Ilmanvaihtolaitteiden toimintakunto tarkastettu.

Palavat nesteet ja kaasut, vaaralliset aineet

Osa-alue Kunnossa Kommentit
Säilytys ohjeiden ja lupien mukaista.
Merkinnät ohjeiden mukaiset ja helposti havaittavissa.

Tulityöt

Osa-alue Kunnossa Kommentit
Tulityöluvat, lupamenettely ja tulitöiden tekemiseen liittyvät turvajärjestelyt ovat kunossa. Kiinteistönhoito sopimuksellisesti RTK palvelujen vastuulla.

Tuhopoltot

Osa-alue Kunnossa Kommentit
Asiattomien henkilöiden pääsy palovaarallisiin kohteisiin on estetty.
Ulkovalaistus on riittävä.
Kulunvalvonta ja lukitus kunnossa.
Syttyviä materiaaleja ei säilytetä rakennusten vierellä/seinustalla.
Jätekatokset lukittuja tai riittävän etäällä rakennuksista.

Siisteys ja järjestys

Osa-alue Kunnossa Kommentit
Tilat pidetään siisteinä ja paikat siivotaan säännöllisesti.
Jätekuljetuksia riittävän usein.
Jäteastioita on riittävästi.
Jäteastioille ja varastoitaville tavaroille asianmukaiset tilat.
Jätteiden lajittelu on opastettu.

Omatoiminen varautuminen

Osa-alue Kunnossa Kommentit
Suunnitelma pidetty ajan tasalla.
Henkilöstö koulutettu ja vastuut tiedetään.
Henkilökunta hallitsee alkusammutuksen, hätäilmoituksen tekemisen, toimenpiteet onnettomuustilanteissa sekä kuultaessa yleinen vaaranmerkki.
Turvallisuusorganisaation henkilöstöluettelo on päivitetty.

Pelastuslaitoksen toimintaedellytykset

Osa-alue Kunnossa Kommentit
Kohdekortti ajan tasalla. Ei tarkastettu
Pelastustiet kunnossa.
Ajoväylät esteettömät.
Osoitemerkinnät ovat paikallaan.
Ilmoitustauluilla esitettävät turvallisuusasiat ja toimintaohjeet ovat paikallaan ja päivitetty.

Tarkastuksen tiedot

Huomiot:
Tarkastettu: 6.7.2017
Tarkastajat: Petri Nurmio 040 3522248
Vastuuhenkilö: Petri Nurmio 040 3522248